บัตรพาร์เลย์ฟุตบอลวิทยาลัย – บทนําการจ่ายเงินและการชนะ